Cập nhật đến ngày 30/10/2020

Cập nhật đến ngày 30/10/2020

Số tiền trước đó 32.085.000VNĐ.

Đóng góp thêm từ ngày 23/10/2020 đến 30/10/2020: 

+ Nguyễn Xuân Duyên: 888.888VNĐ

+ Team Tuấn Anh: 4.200.000VNĐ

+ Nguyễn Văn Đức: 500.000VNĐ

+ Nguyễn Đức Thảo: 500.000VNĐ

+ Đào Quang Tiên: 200.000VNĐ

+ Running Man: 1.000.000VNĐ


Tổng số tiền đóng góp: 39.373.888


Tổng số tiền đã chi: 20.000.000VNĐ.

+ 10.000.000VNĐ ủng hộ cho Thôn Đại Hoà, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị - Bác Đăng: 0815.022.669

+ 10.000.000VNĐ ủng hộ cho Thôn Đông Thành, xã Liên Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình - Anh Linh - 0985.217.105


Số tiền còn lại: 19.373.888VNĐ

TIN LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN