Bạn Nguyễn Văn Đức ủng hộ 300$ cho quỹ từ thiện Người Dám Cho Đi

Cám ơn tấm lòng tốt của bạn Nguyễn Văn Đức đã ủng hộ 300$ dành cho quỹ từ thiện Người Dám Cho Đi

Số tiền 300$ là số tiền bạn Đức được nhận trong khoá học, nhưng bạn ấy không nhận lấy và muốn cho đi. Chúng tôi xin trích 300$ vào quỹ từ thiện Người Dám Cho Đi.

Một lần nữa cám ơn bạn Nguyễn Văn Đức nhiều lắm.

Facebook: Nguyễn Văn Đức

TIN LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN