Thông tin đóng góp bằng VNĐ cho quỹ Người Dám Cho Đi

Cám ơn các anh chị đã có tấm lòng hảo tâm giúp đở những hoàn cảnh không được may mắn giúp cho họ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đây là tài khoản ngân hàng duy nhất mà tôi dùng cho quỹ từ thiện. Tôi KHÔNG kêu gọi các anh chị đóng góp vào quỹ từ thiện. Tài khoản này chỉ là tài khoản để nhóm nhỏ chúng tôi hoạt động và cống hiến.

Thông tin Ngân hàng: Techcombank

Tên tài khoản: Nguyễn Đức Hiếu

Số tài khoản: 19035094266024

Lưu ý quan trọng: Trước khi chuyển khoản các anh chị vui lòng kiểm tra đúng thông tin ngân hàng ở trên, cám ơn các anh chị đã có tấm lòng gửi đến quỹ Người Dám Cho Đi.

Cho đi là còn mãi:

Tôi biết rằng dù có làm tốt đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người, chính vì vậy những đóng góp, những góp ý chân thành thì chúng tôi xin cảm ơn nhiều lắm.

 

BÌNH LUẬN